Sfintii parinti nu mint – Cetele ingeresti

† CE NE ÎNVAtĂ SFINtII PĂRINtI AI ORTODOXIEI DESPRE CELE NOUĂ CETE ÎNGEREsTI † Dumnezeu a creat mai întâi lumea nevăzută, adică pe îngeri. Sfântul Apostol Pavel si mai târziu ucenicul său, Sfântul Dionisie Areopagitul, în lucrarea sa Ierarhia cerească si bisericească, împarte îngerii în nouă cete ceresti, fiecare ceată de îngeri având o anumită misiune dumnezeiască (Romani 8, 38; 1 Petru 3, 22). Astfel, Serafimii cei cu câte sase aripi, Heruvimii cei cu ochi multi si Scaunele sau tronurile, care  << odihnesc pe Dumnezeu gânditor >>, formează prima ceată de îngeri. Acestia înconjoară tronul cel de văpaie si lumină al Prea Sfintei Treimi (Iezechiel 1, 4-28). Apoi urmează Puterile, Stăpâniile si Domniile, care formează a doua ceată mijlocie de îngeri. Acestia au misiunea să stăpânească planetele, stelele, vânturile, mările si puterile întunericului, adică pe diavoli si iadul. Urmează apoi Începătoriile, Arhanghelii si Îngerii, care formează a treia ceată de îngeri si au ca misiune să facă cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Deci, îngerii nostri păzitori sunt numărati în ceata a noua, ca cei mai de pe urmă dintre îngeri si cei mai apropiati de neamul omenesc.

Vezi tot articolul …