Sfintii parinti nu mint – despre om

† DESPRE CREAtIE sI CREAREA OMULUI † Dumnezeu a făcut pe om si întreaga lume din patru materii sau stihii. Două stihii usoare – aerul si focul – si două stihii grele, care curg în jos – pământul si apa-, după mărturia Sfântului Vasile cel Mare. Aceste patru stihii lucrează unite si neamestecate, dar si amestecate. Iar în vremea de apoi, stihia cea mai de sus, cea mai usoară, adică focul, va arde pe celelalte trei stihii, dar numai cât va fi fiinta omenească, [dar daca ‚noi’ nu suntem „fiinte omenesti” ci doar locuim in ele?] după cuvântul Domnului care zice: << De mânia Atottiitorului se vor aprinde stihiile pământului >> (adică aerul, pământul si apa). Dar zice Duhul Sfânt prin gura lui David că nu va distruge stihiile si întreaga zidire, ci numai le va înnoi: << Trimite-voi Duhul Tău si se vor zidi si vei înnoi fata pământului >> (Psalm 103, 31).

Vezi tot articolul …