Sfintii parinti nu mint – Raiul

† CE STIM DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ SI DE LA SFINTII PĂRINTI AI ORTODOXIEI DESPRE RAI † Sfânta si dumnezeiasca Scriptură ne vorbeste despre rai, zicând: << si a sădit Dumnezeu rai în Eden, către Răsărit, si a pus acolo pe omul pe care l-a făcut. si a făcut Dumnezeu să răsară din pământ tot pomul frumos la vedere, si bun la mâncare; si pomul vietii în mijlocul raiului, precum si pomul cunostintei binelui si răului >> (Facere 2, 8-9). Sfântul Ioan Damaschin, despre rai, zice asa: << Pentru că Dumnezeu a vrut să facă pe om dintr-o fire văzută si una nevăzută, după chipul si asemănarea Sa (Facere 1, 26), ca pe un înger si stăpân al întregului pământ si ale celor ce sunt întru el, i-a zidit omului înainte un fel de palat împărătesc în care trăind, va avea viată fericită. Acesta este raiul dumnezeiesc, plantat în Eden cu mâinile lui Dumnezeu, cămară a întregii bucurii si veselii; căci Eden înseamnă desfătare si este situat în partea de răsărit, mai sus decât tot pământul [mai-mai.. Nirvana, nu alta].

Vezi tot articolul …

Sfintii parinti nu mint – Cetele ingeresti

† CE NE ÎNVAtĂ SFINtII PĂRINtI AI ORTODOXIEI DESPRE CELE NOUĂ CETE ÎNGEREsTI † Dumnezeu a creat mai întâi lumea nevăzută, adică pe îngeri. Sfântul Apostol Pavel si mai târziu ucenicul său, Sfântul Dionisie Areopagitul, în lucrarea sa Ierarhia cerească si bisericească, împarte îngerii în nouă cete ceresti, fiecare ceată de îngeri având o anumită misiune dumnezeiască (Romani 8, 38; 1 Petru 3, 22). Astfel, Serafimii cei cu câte sase aripi, Heruvimii cei cu ochi multi si Scaunele sau tronurile, care  << odihnesc pe Dumnezeu gânditor >>, formează prima ceată de îngeri. Acestia înconjoară tronul cel de văpaie si lumină al Prea Sfintei Treimi (Iezechiel 1, 4-28). Apoi urmează Puterile, Stăpâniile si Domniile, care formează a doua ceată mijlocie de îngeri. Acestia au misiunea să stăpânească planetele, stelele, vânturile, mările si puterile întunericului, adică pe diavoli si iadul. Urmează apoi Începătoriile, Arhanghelii si Îngerii, care formează a treia ceată de îngeri si au ca misiune să facă cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Deci, îngerii nostri păzitori sunt numărati în ceata a noua, ca cei mai de pe urmă dintre îngeri si cei mai apropiati de neamul omenesc.

Vezi tot articolul …

Sfintii parinti nu mint – despre om

† DESPRE CREAtIE sI CREAREA OMULUI † Dumnezeu a făcut pe om si întreaga lume din patru materii sau stihii. Două stihii usoare – aerul si focul – si două stihii grele, care curg în jos – pământul si apa-, după mărturia Sfântului Vasile cel Mare. Aceste patru stihii lucrează unite si neamestecate, dar si amestecate. Iar în vremea de apoi, stihia cea mai de sus, cea mai usoară, adică focul, va arde pe celelalte trei stihii, dar numai cât va fi fiinta omenească, [dar daca ‚noi’ nu suntem „fiinte omenesti” ci doar locuim in ele?] după cuvântul Domnului care zice: << De mânia Atottiitorului se vor aprinde stihiile pământului >> (adică aerul, pământul si apa). Dar zice Duhul Sfânt prin gura lui David că nu va distruge stihiile si întreaga zidire, ci numai le va înnoi: << Trimite-voi Duhul Tău si se vor zidi si vei înnoi fata pământului >> (Psalm 103, 31).

Vezi tot articolul …

Sfintii parinti nu mint – despre Creatie

Vasile cel Mare, Exaimeron

(articol preluat si editat)

 

 

  † CE SPUN SFINTII PĂRINTI AI ORTODOXIEI DESPRE CELE SAPTE ZILE ALE CREATIEI † Sfântul Vasile cel Mare, în cartea sa Exaimeron (facerea lumii în cele sase zile),

spune că zidirea s-a făcut „îmbrăcată ca o femeie însărcinată în a noua lună, cu toate zidirile din ea, gata să le dea viată”.

 „Iar Duhul lui Dumnezeu încălzea adâncul, << Se odihnea deasupra apelor >>, ca să dea viată apelor si zidirilor”. Deci pământul avea viată de când Duhul Sfânt încălzea adâncul, dar nu avea si suflare de viată. Sfânta Scriptură la Facere (cap. 1, 1-2) spune că „pământul era netocmit si gol, dar nimeni nu stie de când era, că cele cu ochi încă nu se creaseră, nu primiseră suflare de viată. Ziua întâi a creatiei a fost Duminica, căci atunci a zis Dumnezeu << să fie lumină >> (Facerea 1, 3). De aceea lsus a înviat tot duminica, căci prin înviere a înnoit lumina cea dintâi.

Lumina cea dintâi a fost creată, iar nu necreată.

Vezi tot articolul …